Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2016

Robots Could Hack Turing Test by Keeping Silent

Simply by keeping their "thoughts" to themselves, robots can fool humans into believing the machines are intelligent beings.

via Live Science http://ift.tt/29CG8Ah

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου