Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2016

SETI Seeks Ideas to Hunt Strange Alien Life-Forms

Alien life may not live by our rules, and it's time we appreciate that as we look to the stars for signs of alien biology.

via Live Science http://ift.tt/29OK927

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου