Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2016

Should You Wake Up a Sleepwalker?

Sleepwalkers aren’t soulless, they’re just unconscious. If you do happen upon someone experiencing somnambulism, what should you do?

via Live Science http://ift.tt/29AIGyi

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου