Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

Silk Road Gave Infectious Disease a Route, Ancient Poop Shows

Newly found 2,000-year-old human poop reveals that an interesting array of parasites were carried by ancient travelers.

via Live Science http://ift.tt/29SaURS

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου