Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2016

Simian Stone Age: Monkeys Used Rocks as Tools for Hundreds of Years

A group of wild capuchin monkeys in Brazil have used stones as tools to prepare their favorite meal of cashew nuts for more than 700 years, according to a new study.

via Live Science http://ift.tt/29sOOG1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου