Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016

Space Shot Shows Gypsy Caterpillars' Rampage Through Forests

The gypsy moth caterpillar may be small, but the amount of destruction it's causing to the trees in New England and the Mid-Atlantic region is so vast that it's visible from space, NASA satellite photos show.

via Live Science http://ift.tt/29DYyMS

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου