Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2016

Stingray Robot Uses Light-Activated Rat Cells to Swim

A new robot stingray can swim with help from an unexpected source: muscle cells that were taken from rat hearts, a new study finds.

via Live Science http://ift.tt/29sOOI0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου