Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016

The Science of Preventing Sexual Assaults on College Campuses

The recent Stanford sexual assault case is just one of tens of thousands of such assaults that happen every year on American college campuses, which raises the question: What can men and women do to stop rape at universities?

via Live Science http://ift.tt/29vg60g

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου