Κυριακή, 10 Ιουλίου 2016

Thumb-Sucking, Nail Biting Kids May Have Lower Allergy Risk

For kids, sucking their thumbs or biting their nails may mean a lower risk of developing allergies later in childhood, according to a new study that spanned three decades.

via Live Science http://ift.tt/2a1fui0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου