Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2016

Tiny 'Atomic Memory' Device Could Store All Books Ever Written

A new "atomic memory" device that encodes data atom by atom can store hundreds of times more data than current hard disks can, a new study finds.

via Live Science http://ift.tt/29P4nJ6

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου