Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

Trains, Dolls and Dinosaurs: Why Do Kids Get Obsessed?

Once they get a taste, little kids may obsess about any given thing, such as Thomas the Tank Engine, dinosaurs or princesses. Other kids may watch the same movie repeatedly or request the same bedtime story time and again.

via Live Science http://ift.tt/2aychGY

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου