Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2016

Trove of Bronze-Age Textiles Found at Britain's Pompeii

The 3000-year-old site reveals how clothing was made during the Bronze Age.

via Live Science http://ift.tt/29OILgf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου