Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2016

What Was the Enlightenment?

The Enlightenment was a movement in the 17th and 18th centuries that saw the rise of concepts such as reason, liberty and the scientific method.

via Live Science http://ift.tt/29mtReO

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου