Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2016

What's the Fastest Spacecraft Ever?

For spacecraft that zoom through the cosmos at thousands of miles per hour, calculating which one is traveling at the fastest speed is slightly more complicated than simply clocking the first to cross the finish line.

via Live Science http://ift.tt/1NRYYwY

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου