Σάββατο, 16 Ιουλίου 2016

Who Were the Philistines?

The Philistines lived in the Middle East about 3,000 years ago. However, there is little archaeological evidence that they existed.

via Live Science http://ift.tt/29E3F0t

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου