Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2016

Why Do People Hate the Sound of Their Own Voices?

Turns out, you don't sound the way you think you do. Three little bones are the reason your voice sounds so weird on a recording.

via Live Science http://ift.tt/2a65AAa

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου