Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016

Arctic Shipwreck May Be Doomed 19th-Century HMS Terror

Another piece of the mystery of the Franklin expedition falls into place.

via Live Science http://ift.tt/2d0MEQ3

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου