Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2016

Hurricanes Normally Peak Today

Today, September 10, the is the likeliest day to have a hurricane, according to weather prediction models.

via Live Science http://ift.tt/2cjwksg

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου