Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016

Why Do Your Teeth Feel Weird After Eating Spinach?

Ever notice a gritty film covering your teeth after eating a spinach salad? This phenomenon, called "spinach tooth," happens because the leafy greens are chock-full of oxalic acid.

via Live Science http://ift.tt/2dpy6N5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου