Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

Where Is the Rest of the Universe?

Most of the universe is made up of "stuff" that is invisible, possibly intangible and interacts with other things only via gravity. And physicists don't know what the stuff is or why it makes up so much of the universe. They call it dark matter.

via Live Science http://ift.tt/2e1mPmA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου