Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016

Flexible Film Captures Energy from Motion

The material generates a voltage when it's pressed or squeezed and each time it's folded, the voltage increases exponentially.

via Live Science http://ift.tt/2gvTzWL

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου