Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2017

Navy-Trained Dolphins May Help Save Endangered Porpoises

A team of Navy dolphins may be the last hope of survival for the planet's arguably cutest porpoises, called vaquitas (Phocoena sinus).

via Live Science http://ift.tt/2j8FVpe

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου