Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2017

Ancient 'Plain of Jars' Burial Site Recreated in Virtual Reality

Archaeologists have recreated an ancient burial site in virtual reality, to help them study hard-to-access locations at the so-called Plain of Jars site in Laos and the millennia-old relics it contains.

via Live Science http://ift.tt/2ifqHi8

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου