Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

Baby Farms of the Future? Docs Warn of Ethical Issues from New Tech

In the not-too-distant future, scientists may be able to create human sperm and egg cells in a lab dish. But what are the ethical implications of this?

via Live Science http://ift.tt/2iIdjmP

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου