Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

Building a Google for the Deep, Dark Web

A NASA scientist is helping to create software that would index a slew of tile types from the entire Internet.

via Live Science http://ift.tt/2iBwwqm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου