Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2017

Child Swallows E-Cig Liquid After Medication Mix-Up

A 6-year-old girl experienced severe nicotine poisoning after her parents accidentally gave her liquid nicotine instead of a pain reliever.

via Live Science http://ift.tt/2iGl4MQ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου