Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2017

How Tilikum the Orca Changed the Conversation About Animals in Captivity

Tilikum's life, and the lives he took, influenced public thinking on animal captivity.

via Live Science http://ift.tt/2i1BRGn

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου