Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2017

How Well Are You Aging? This Blood Test May Tell You

Age is just a number, but aging may be better defined by a change in the patterns of chemicals found in our blood.

via Live Science http://ift.tt/2i0Hvfi

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου