Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017

Not Aliens: Brilliant Light Pillars Appear Over Canada

An amateur photographer captured brilliant images of light pillars in northern Ontario, revealing the beauty of these shafts of light reflecting off ice crystals.

via Live Science http://ift.tt/2jABaos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου