Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

Polar Bear Body Cam Shows Predator's POV

Eating, swimming and playing — a body cam reveals a polar bear's life.

via Live Science http://ift.tt/2iYPHv7

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου