Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

Sorry, Steak Lovers: Red Meat Linked to Gut Condition

Men who regularly eat red meat have a higher risk of a developing an inflammatory bowel condition called diverticulitis than men who don't have much red meat in their diet, a new study finds.

via Live Science http://ift.tt/2iZJ127

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου