Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

Ultralight 'Super-Material' Is 10 Times Stronger Than Steel

A new material is stronger than steel but less dense than a plastic zip-close bag.

via Live Science http://ift.tt/2jwpB5S

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου