Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017

280-Million-Year-Old Skull Explains Ghost Sharks' Roots | Video

The family tree of the creepy-looking, deep-ocean dwelling ghost shark (which is actually a fish) has long mystified scientists.

via Live Science http://ift.tt/2hTlNJK

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου