Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017

Forget About Global Warming Pause — It Doesn't Exist

Forget about the so-called climate change hiatus — a period beginning in 1998 when the increase in the planet's temperature reportedly slowed — it doesn't exist, according to a new study that found the planet's ocean temperatures are warming faster than p

via Live Science http://ift.tt/2j5pEkZ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου