Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017

Origins of Elusive 'Ghost Shark' Revealed

A 280-million-year-old skull of a so-called ghost shark has helped researchers determine exactly how chimaeras — mysterious, mostly deep-sea fish with wing-like fins and pointy snouts — are related to sharks, a new study finds.

via Live Science http://ift.tt/2iJ3A31

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου