Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2017

3D Printable 'Tractor Beam' Pulls On Small Objects | Video

Now anyone with a 3D printer can print their own tractor beam device for pulling small objects with sound.

via Live Science http://ift.tt/2j0U0VP

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου