Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2017

Dinosaurs' Long Egg Hatching Times Might Have Led to Their Demise

Modern birds hatch their eggs in a jiffy, taking anywhere from a mere 11 days to just less than three months to incubate their fluffy chicks. That's a far shorter time than their dinosaur ancestors took to do the same deed, a new study finds.

via Live Science http://ift.tt/2hOgnBn

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου