Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2017

Ancient Cross and Menorah Carvings Found Side by Side

Hikers exploring caves in southern Israel recently made an unexpected discovery: engravings of a cross and a menorah located close together on a cistern wall.

via Live Science http://ift.tt/2j5SQMT

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου