Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2017

Build Your Own Death Star: How to 3D Print a Real-Life 'Tractor Beam'

You'll need a 3D printer, but you can have your own mini Death Star.

via Live Science http://ift.tt/2j5Q0qZ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου