Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017

Black Holes Regurgitate 'Spitballs' After Devouring Stars

When a black hole devours a star, it spews planet-size "spitballs" of regurgitated gas tumbling through the galaxy — and some of these globs can come within a few hundred light-years of Earth, new research shows.

via Live Science http://ift.tt/2ijJ70d

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου