Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017

How the Stress in Your Head Affects the Health of Your Heart

The mind-body connection is more than just a catchphrase: A new study finds that increased levels of stress are indeed linked to greater risk of a heart attack or stroke.

via Live Science http://ift.tt/2ijX2nn

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου