Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

Dramatic Man-of-War Takes Top Ocean Art Photography Prize

A striking shot of a Pacific Man-of-War wins the sixth annual Ocean Art Underwater Photo Competition.

via Live Science http://ift.tt/2jdOG28

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου