Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

Striking Shots: Winning Photos Reveal Amazing Life Underwater

The Underwater Photography Guide names 95 winners a year in a variety of categories, from reefscapes to cold water to nudibranchs, the marine mollusks known for flashy colors and strange body structures.

via Live Science http://ift.tt/2iem4at

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου