Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

In Images: Amazing Artificial Spider Silk

A new method for manufacturing artificial spider silk has finally succeeded at making strong, yet flexible fibers that can be produced in large quantities.

via Live Science http://ift.tt/2jCYw12

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου