Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

Strong, Flexible Spider Silk Created in Lab

A new, strong spider silk was produced in a lab, solving a problem that has long plagued the bioengineered materials.

via Live Science http://ift.tt/2iF95w8

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου