Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

Is That Chest Pain Serious? New Blood Test Could Tell

Everyday, a slew of previously healthy people experience chest pains, and go to the emergency room.

via Live Science http://ift.tt/2j5sMkk

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου