Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

Joint Pain? Don't Blame the Weather

It's not uncommon for people to blame achy joints on the weather, but two new studies from Australia suggest that colder temperatures or rainy days are not the culprits for your aches and pains.

via Live Science http://ift.tt/2j34WVT

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου