Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017

Low Vitamin D Linked to Frequent Headaches

Men who have low levels of vitamin D may increase the risk of frequent headaches, a new study from Finland suggests.

via Live Science http://ift.tt/2iQX5YZ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου