Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017

Where's 'Granny'? Oldest Orca Is Missing, and the Worst Is Feared

A killer whale thought to be over 100 years old and known affectionately as "Granny" has not been sighted in several months and is thought to be deceased.

via Live Science http://ift.tt/2hRny7e

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου