Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

'Tree Man' Has Surgery: What Causes This Rare Condition?

A 27-year-old in Bangladesh known as the "tree man" recently underwent surgery to remove the extensive, wood-like warts that covered his hands and feet.

via Live Science http://ift.tt/2jfmrQJ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου